Обрати сторінку

Графік роботи консультаційного пункту соціально-психологічної служби

Для учнів

Дні тижня Години роботи у школі
Понеділок  8:30-12:30
Вівторок  8:30-12:30
Середа  8:30-12:30

П’ятниця

8:30-12:30

Для батьків, вчителів

Дні тижня Години роботи у школі
Понеділок  10:00-12:30
Вівторок  10:00-12:30
Середа  10:00-12:30

П’ятниця

10:00-12:30

Четвер – методичний день

Скринька довіри

Соціальний педагог – це фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку й соціалізації особистості.

Практичний психолог – це фахівець, робота якого в школі полягає в пошуку оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу. Його призначення – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи, а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного внутрішнього середовища.

Психологічна служба в навчальному закладі є складовою частиною системи охорони фізичного і психічного здоров′я учнів і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Психологічна служба в навчальному закладі забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

Соціальний педагог надає наступні види послуг:

  • допомагає в адаптації дітей при вступі до школи, переході із одного до іншого ступеня навчального закладу;
  • виступає посередником між навчальним закладом та сім’єю, між батьками і вчителями;
  • слідкує за відвідуванням учнями навчального закладу;
  • попереджує конфлікти, які можуть виникнути в учнівському колективі;
  • проводить консультації з учителями та іншими працівниками школи;
  • надає допомогу в оцінці та аналізі дисциплінарних порушень учнів.