Обрати сторінку

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності вчителя, завдяки якому   підвищується статус педагогічної професії, стимулюється  діяльність до поповнення свого досвіду. Це підсумок професійної майстерності учителя, демонстрація найкращих професійних умінь, це новий стан на шляху до підняття учительського авторитету черед колег та учнів, змога проявити  свої здібності.Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження  педагогічного досвіду кращих учителів закладу.

15 березня 2018 року в КЗШ І-ІІІ ступенів № 100 відбувся творчий звіт педагогічних працівників, які у 2018 році атестуються, на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії. Виступили затупник директора з навчально-виховної роботи Хомук І.П., керівники шкільних методичних об’єднань. Результати вивчення науково-методичної підготовки вчителів свідчать про те, що  атестуємі  мають грунтовну науково-теоретичну підготовку, добре володіють методикою викладання навчальних дисциплін, забезпечують на достатньо високому рівні засвоєння учнями програмового матеріалу, значну увагу приділяють формуванню ключових компетентностей

У 2018 році в закладі атестуються 4 вчителя:

– Полянська Марина Вікторівна, вчитель початкових класів (на відповідність займаній посаді,підтвердження вищої кваліфікаційної категорії);

– Пихторєва Юлія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, російської мови (на відповідність займаній посаді, підтвердження вищої кваліфікаційної категорії);

– Колєснікова Світлана Павлівна, вчитель початкових класів (на відповідність займаній посаді, встановлення першої кваліфікаційної категорії);

– Красюк Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів ( на відповідність займаній посаді, встановлення 12 тарифного розряду).

У міжатестаційний період  у закладі були проведені відкриті уроки, виховні заходи, предметні тижні. З метою підвищення інтересу до навчальних предметів, розширення кругозору учнів відбувалися різноманітні позакласні заходи, що сприяли розвитку їх творчих здібностей. Учителі створили і оформили власне портфоліо, буклети, презентації з досвіду роботи, методичні розробки та посібники.

З метою підвищення фахового рівня, педагогічної майстерності атестуємі в межатестаційний період брали активну участь у вебінарах, семінарських, тренінгових заняттях, виставках, а також мають друковані роботи  у періодичних виданнях.

За результатами комплексної оцінки педагогічної майстерності вчителів, особистого портфоліо та узагальнення системи роботи  адміністрацією закладу було проведено кваліметрію вчителя (електронна атестація вчителя) та аналіз роботи вчителів, що атестуються в 2018 році хочеться зазначити,що всі вчителі закладу  відповідають займаній посаді, професійно ставляться  до виконання посадових обов’язків та підтверджують свою кваліфікаційну категорію.

Фотозвіт