Обрати сторінку

Ліцензування закладу

Статут закладу

Інформаційна довідка про заклад

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Обладнання  навчальних  приміщень  та  майданчиків

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Відомості про інформаційне забезпечення

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН